Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Vibely-store. Op deze website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naarVibely-store. Vibely-store biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Voorwaarden en voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar hierin wordt verwezen. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruikers die op de site browsen, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragen aan inhoud.

Lees deze Algemene voorwaarden a.u.b. van Verkoop en Gebruik zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van deze site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de daarop aangeboden diensten gebruiken. Als deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die in de toekomst aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Algemene voorwaarden. Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden inzien. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we kunnen verkopen onze producten en diensten aan u.


ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie van uw woonplaats, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een ​​minderjarige onder uw hoede toe te staan ​​deze website te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Service , de wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Elke schending of schending van deze Algemene voorwaarden leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Services.


SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment de toegang tot de Services aan een persoon te weigeren om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) op een niet-versleutelde manier kan worden overgedragen, en dit houdt in es (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de Service of het gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of contact op de website via welke de Service wordt geleverd, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn opgenomen voor uw gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site beschikbaar is.De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als uw enige informatiebron voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, volledigere en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de gepresenteerde inhoud op deze site doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorafgaande informatie bevatten. Dergelijke informatie uit het verleden is van nature niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.


ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (en elk deel of de inhoud van de Service) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment.


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven op onze winkel. We kunnen niet garanderen dat uw computerscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere goederen die door u zijn verkregen of gekocht, aan uw verwachtingen zullen voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of vanaf hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig kunnen zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountinformatie te verstrekken voor alle geplaatste bestellingen op onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie .

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of invloed hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang tot dergelijke tools op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn niet wettelijk aansprakelijk als gevolg van of gerelateerd aan het gebruik van dergelijke optionele tools van derden.

Als u de optionele tools gebruikt die op de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en goeddunken en dient u contact op te nemen met de voorwaarden waaronder dergelijke tools worden aangeboden door de relevante derde partij(en).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe services en/of functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en services zijn ook onderworpen aan deze Algemene voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet bij ons zijn aangesloten. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te beoordelen of te evalueren, en we garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander item dat toegankelijk is op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met dergelijke websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van deze derden moeten aan deze derden worden voorgelegd.


SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, SUGGESTIES EN ANDERE INDIENINGEN

Als, u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijv. om deel te nemen aan wedstrijden), of als u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anders (gezamenlijk "Feedback"), verleent u ons het recht om te allen tijde en zonder beperking, de Feedback die u ons stuurt, te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) aan iedereen een vergoeding betalen voor verstrekte opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk is , pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend, of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of deze Algemene voorwaarden.

U stemt ermee in opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid, of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, lasterlijk, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Service of een bijbehorende website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders, of proberen ons en/of derden te misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die u plaatst of die door derden worden geplaatst.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het indienen van uw persoonlijke gegevens in onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.


SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen , prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als informatie op de Service of een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .

We zijn niet verplicht om informatie op de Service of een bijbehorende website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet.Er mag geen gedefinieerde update- of vernieuwingsdatum in de Service of een bijbehorende website worden genomen als basis om te concluderen dat de informatie in de Service of een bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt


SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor illegale doeleinden; (b) anderen ertoe aan te zetten illegale handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om een ​​regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of regelgeving te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, smaden, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een bijbehorende, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar te brengen; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, kapen, afpersen van informatie, browsen, verkennen of scannen op het web (of enige andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van het verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van het product nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om het product te gebruiken op eigen risico is. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om het product te gebruiken op eigen risico is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig incident van welke aard dan ook dat zich voordoet tijdens of na gebruik van het product, of voor de reparatie van enig object waarop het product is gebruikt. Het product en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik zonder vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.


In geen geval zal Vibely-store, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief , maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, ontstaan buiten uw gebruik van een dienst e of product van de Service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als een resultaat van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die via de Service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke claims ontstaan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.
SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Vibely-store , onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze voorwaarden en gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen of uw schending van de wet of de rechten van een derde partij
SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​door de wet, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke beëindiging de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantast.


ARTIKEL 16 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die door de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of niet wordt beëindigd. U kunt deze Algemene voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u niet succesvol bent , of als we vermoeden dat u niet in staat bent geweest om te voldoen aan de voorwaarden van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder kennisgeving aan u en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of we kunnen u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

visie van deze Algemene voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze Algemene voorwaarden of enig ander beleid of andere bedrijfsregels die we op deze site of in verband met de Service plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk nl, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Algemene voorwaarden)

Ambiguïteit in de interpretatie van deze Algemene voorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opsteller .

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene voorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten.


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via contact@Vibely-store.com

.